*
Kayseri Engelliler Derneği Telefon 0533 392 33 88

Kayseri Engelliler Derneği Telefon 0533 392 33 88

Gönderen Konu: 5579 sayılı Kanun Değişikliği Hakkında SHÇEK Genel Müdürlüğünün Yayınladığı 2007  (Okunma sayısı 1936 defa)

Çevrimdışı kayseriengelliler

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • İleti: 4171
5579 sayılı Kanun Değişikliği Hakkında SHÇEK Genel Müdürlüğünün Yayınladığı 2007/2 sayılı SHÇEK Genelgesi

T.C.
BAŞBAKANLIK
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.02.1.SÇE.0.13.00.00 / 010.06.01/ 550 ANKARA
Konu: Kanun Değişikliği 12.02.2007

GENELGE
2007 / 2

5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 30. maddesi ile 2828 sayılı SHÇEK Kanunu’na eklenen Ek 7. Maddede “Sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olmayan, bakıma muhtaç özürlülerden ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara bakım hizmetinin resmî veya özel bakım kurumlarında ya da ikametlerinde verilmesi sağlanır. ….” hükmü getirilmiştir. Bu durum ise bakıma muhtaç özürlünün kendisinin veya ailesinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olması hâlinde, bakım hizmetinden faydalanmasına engel teşkil etmekteydi.
Özürlü bireyler için bu engelin kaldırılması ve eşitliğin sağlanması amacıyla 10/02/2007 tarih ve 26430 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5579 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. Maddesi ile 2828 sayılı Kanunun Ek 7. Maddesi değiştirilmiştir.
Bu değişiklik ile “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3′ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır.” hükmü getirilmiştir.
Bu durumda sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olsun veya olmasın kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3′ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülerin de 2828 sayılı Kanunun Ek 7. Maddesi kapsamında bakım hizmetinden faydalanmaları mümkündür.
Yapılan Kanun değişikliği nedeniyle mevcut Yönetmeliklerde değişiklik yapılacaktır. Ancak, İl Müdürlüklerimiz tarafından yapılmakta olan işlemlerde yönetmeliklerin kanunlara aykırı olamayacağı hükmü ve 5579 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alınarak yönetmelik değişikliğinin beklenilmemesi, mevcut yönetmeliklerin yeni Kanun değişikliği dikkate alınarak uygulanması ve bakıma muhtaç özürlülerin mağdur edilmemesi hususlarında gereğini önemle rica ederim.

İsmail BARIŞ
Genel Müdür V.
Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği Kayseri

Engelsiz Bir Dünya için  Bizde VARIZ Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği Kayseri